Ułatwienia dostępu

Wrzesiński Klaster Zielonej Energii

  • Home
  • Wrzesiński Klaster Zielonej Energii
W dniu 4 sierpnia 2022 we wrzesińskim ratuszu zostało podpisane porozumienie w sprawie utworzenia Wrzesińskiego Klastra Zielonej Energii.
Grupę założycielską utworzyli:
1. Gmina Września
2. Powiat Wrzesiński
3. Wrzesińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców
4. Polska Grupa Wodorowa Sp. z o.o
5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we
Wrześni
6. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. we Wrześni
7. Invest Smektała Sp. z o.o.
8. MM Czysta Energia Sp. z o. o.
9. Firma Handlowa Matteo Jurewicz Sp. j.
10. Optimex Aleksandra Radoszewska – Rogowska
11. Małgorzata Lisiecka ,,Ochrona Środowiska”
12. Stowarzyszenie Wrzesiński Klaster Zielonej Energii
Celem powstania Wrzesińskiego Klastra Zielonej Energii jest m. in. dążenie w perspektywie długookresowej do samowystarczalności energetycznej, dywersyfikacja źródeł energii w regionie, intensyfikacja i konsolidacja wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią. Aktualna sytuacja w zakresie rosnących kosztów energii elektrycznej, gazu i innych mediów jest dotkliwa dla mieszkańców, samorządów i przedsiębiorców. Dlatego też utworzenie Wrzesińskiego Klastra Zielonej Energii powinno m. in. przyczynić się do zwiększenia dostępności do tańszej energii elektrycznej i cieplnej. Uzależnione będzie to od planowanych w tym celu starań w zakresie pozyskiwania pojawiających się dofinansowań zewnętrznych, w tym dostępnych tylko dla klastrów. Liczymy na to, że wkrótce nowo utworzony klaster powiększy grono swoich członków i dołączą do niego m. in. okoliczne samorządy, lokalni przedsiębiorcy, firmy energetyczne, jednostki naukowe.