Ułatwienia dostępu

Cele i założenia

  • Home
  • Cele i założenia

Cele i założenia

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, kształtowanie ich etyki społecznej i zawodowej
Upowszechnianie wiedzy prawnej i szerzenie kultury zawodowej
Obronę interesów zawodowych członków
Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów itp.
Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia
Udzielanie pomocy organizacjom społecznym
Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów władzy administracji i organów samorządowych
Chciałbyś dołączyć do naszego Stowarzyszenia Wypełnij formularz